6.1.. Napisati program za ispis:

Zdravo1                u jednom redu i 
Zdravo2                u drugom na ekran.

Listing programa:

PROGRAM zdravo2x;
USES WinCRT;
BEGIN
  WRITELN('Zdravo1');
  WRITELN('Zdravo2');
END.

Index