6.2.. Varijabla  x  u  programu ima vrijednost  3 (konstanta).  Ispisati  na  ekran vrijednost varijable x i uvećanu vrijednost x za 2.

Opis rješenja: Vrijedost varijable x ćemo posmatrati kao konstantu, a y izračunava računar.  Programski jezik dozvoljava da se u naredbi ispisa koristi aritmetički izraz sa varijablama (x + 2).

Opis programa: Budući   da   x  ima  konstantnu  vrijednost   u   programu,   ovo pridruživanje  se izvodi u dijelu CONST prije programskog  bloka. Ispis konstante se izvodi sa naredbom Writeln ili Write.

Tabela 6.4. Konstanta

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

 

PROGRAM P06311010;

 

 

CONST

 

l. konstanta x              

  x = 3; 

 Konstanta x=3.

 

BEGIN

 

 2.uvećati x u naredbi ispisa

  Writeln('x=',x);

x = 3 

          

  WRITELN('x + 2 = ', x + 2 );

x + 2 = 5

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P06311010;
USES 
  WinCRT;
CONST
  x = 3;
BEGIN
  WRITELN('x  = ', x );
  WRITELN('x + 2 = ', x + 2 );
END.

Ispis na ekranu:

Index