6.3.. Varijabla x u programu ima vrijednost 1.357111 (konstanta), a y je 5. Ispisati  na  ekran vrijednost konstanti te zaokružiti vrijednost x koristeći sistemsku naredbu u naredbi Writeln na 2 decimale.

Opis programa: Izbor broja decimala se izvodi sa drugim brojem u naredbi WRITE(LN). Prvi broj je ukupna broj cifara (prva cifra je predznak broja i broji se decimalna tačka). Drugi broj je broj cifara u ispisu

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p06311024;

 

2

USES

 

3

  WinCrt;

 

4

CONST

 

5

  x=1.357111; y=5;

 

6

BEGIN

 

7

  WRITELN('x = ', x, 'y = ', y);

x = 1.3571110000E+00 y = 5

8

  WRITELN('x = ', x:8:2, 'y = ', y);

x =    1.36 y = 5

9

END.

 
PROGRAM p06311024;
USES
  WinCrt;
CONST
  x=1.357111; y=5;
BEGIN
  WRITELN('x = ', x, 'y = ', y);
  WRITELN('x = ', x:8:2, 'y = ', y);
END.

Ispis na ekranu:

Index