6.3.. Provjera najveće vrijednosti cijelog broja programom.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06311031;
USES
  WinCrt;
BEGIN
 WRITELN('Najveci cijeli broj je ',maxint);
END.

Ispis na ekranu:

Index