6.. Za upisani poluprečnik izračunati obim kruga.

Opis rješenja: Obim kruga se izračunava prema poznatoj formuli: o=2*r*pi. TURBO PASCAL sadrži vrijednost pi. Ako u programskom jeziku nije sistemski ugrađena vrijednost broja pi mora se izvesti pridruživanje vrijednosti za broj pi=3.141593 ili za preciznije izračunavnje se koristi izraz pi= 4 * ARCTAN(1.0).

Listing programa:

PROGRAM p06411025;
{Obim kruga}
USES 
 WinCRT;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 r, o : REAL;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('obim kruga');     { naslov }
 WRITE('Poluprecnik ');     { ulazna promjenljiva }
 READLN(r);           { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 o := 2 * r * pi;        { obrada - obim }
 
 WRITELN('r = ', r, ' Obim kruga = ', o);  { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index