6.3.11. Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y

Opis rješenja: Za navedene izraze neophodno je upisati samo vrijednosti varijabli x i y. Vrijednost varijable c se izračunava.                                                          

Opis programa: Na početku programa su deklarisane varijable, u ovom zadatku su cjelobrojne vrijednosti (Integer). Poslije ispisa na ekranu, Dva broja, upisuje se vrijednost varijabli x i y (Na primjer 2 i 3). Vrijednosti varijabli c i d se izračunavaju na osnovu upisanih vrijednosti varijabli x i y. Pri izračunavanju vrijednosti varijable e koristi se i izračunata vrijednosti varijable c kao i upisane vrijednosti x i y. Poslije izračunavanja se izvodi ispis. Provjera programa je izvršena sa vrijednostima x=2 i y=3.

Tabela 2.7. Izračunavanje

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

 

PROGRAM PP2_7;

 

 

VAR

 

 

  x, y, c, d, e : Integer;

 

 

BEGIN

 

 

  Write('Dva broja ');

Dva broja

l. upis x i y 

  Readln(x, y);

2 3

2. izračunati: c = x * y

  c := x * y;

 

d = x - y

  d := x - y;

 

e = c - x + y

  e := c - x + y;

 

3. ispis x i y

  Writeln('x=',x,'y=',y);

x= 2  y= 3

3.1.ispis c,d,e

  Writeln('c=', c, ' d=', d, ' e=',e);

c= 6  d= -1 e= 7

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM PP2_7;
USES 
  WinCRT;
VAR
  x, y, c, d, e : Integer;
BEGIN
  Write('Dva broja ');
  Readln(x, y);
  c := x * y;
  d := x - y;
  e := c - x + y;
  Writeln('x=',x,'y=',y);
  Writeln('c=', c, ' d=', d, ' e=',e);
END.

Ispis na ekranu:

Index