6.3.13. Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature upisati znak i ispisati ga na ekranu.

Opis rješenja: Vrijednost koja se upisuje ne mora biti numerička vrijednost. Računar zahtjeva da se koristi tip varijable(CHAR).Pravi se razlika razliku da li se upisuje jedan znak (CHAR)ili više znakova(STRING). Prikazan je slučaj kad se upisuje jedan znak.

Opis programa: Poslije ispisa teksta Znak (naredba Write('Znak ') ) slijedi upis. Budući da je navedeno da će se upisati samo jedan znak (VAR x: Char;).

Tabela 2.8. Znak

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

 

PROGRAM PP2_8;

 

 

VAR

 

 

  x: Char;

 

 

BEGIN

 

 

  Write('Znak ');

Znak

1. upisati znak               

  Readln(x);

G

2. isisati znak                

  Writeln('Znak ',x);

Znak G

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM PP2_8;
USES
  WinCRT;
VAR
  x: Char;
BEGIN
  Write('Znak ');
  Readln(x);
  Writeln('Znak ',x);
END.

Ispis na ekranu:

Index