6.4.. Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika.

Opis programa: Program se razlikuje od prethodnog po učitavanju vrijednosti dvije promjenljive a i b (linija7). Izračunava se njihov proizvod i ispisuje na ekran.

Tabela 6.11. Površina pravougonika

**

Listing programa

Ekran

Memorija

Opis

 

 

 

a  b  p

 

1

PROGRAM Povrsina_pravoug;

 

 

Naslov programa

2

VAR

 

 

Promjenljive

3

  a, b, p: REAL;

 

 

a,p  - realni brojevi

4

BEGIN

 

 

Početak programa

5

  WRITELN('Povrsina pravougaonika');

Površina pravougaonika

 

Naslov

6

  WRITE('a b ');

n

 

Stranice

7

  READLN(a,b);

3 2

 3  2

pravougaonika

8

  p:=a * b;

 

3  2 6.

Površina

9

  WRITELN(a,b,p);

3  2 6.000

 

Ispis na ekran

10

END.

   

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM P06411077; 
USES 
 WinCRT;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 a, b, p : Real;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Povrsina pravougaonika'); { naslov }
 
 WRITE('a b ');  { ulazne promjenljive }
 READLN(a,b);   { ulaz - ucitavanje promjenljivih }
 
 p := a * b;    { obrada - proracun } 
 
 WRITELN('a=', a, ' b=', b, ' P=', p);  { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index