6.4.. Napisati  program za izračunavanje površine trougla koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2

Opis rješenja: Površina trougla se izračunava tako što se prvo izračuna vrijednost poluzbira S=(a+b+c)/2 a zatim povrišina po formuli: P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2 odnosno P=SQRT(S(S-a)(S-b)(S-c)) gdje SQRT je funkcija za izračunavanje kvadratnog korijena.

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM P06411081;

 

2

USES

 

3

  WinCRT;

 

4

VAR

 

5

  a, b, c, s, p: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('Stranice trougla ');

 

8

  Readln(a, b, c);

Ulaz

9

  s  := (a + b + c)/2;

Obrada

10

  p  := SQRT(S*(S-a)*(S-b)*(S-c));

 

11

  Writeln('a ', a, ' b ', b, ' c ', c);

Izlaz

12

  Writeln('Povrsina trougla je ', p);

 

13

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P06411081;
USES 
  WinCRT;
VAR
  a, b, c, s, p: Real;
BEGIN
  Write('Stranice trougla ');
  Readln(a, b, c);
  s  := (a + b + c)/2;
  p  := SQRT(S*(S-a)*(S-b)*(S-c));;
  Writeln('a ', a, ' b ', b, ' c ', c);
  Writeln('Povrsina trougla je ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index