6.4.. Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c)

Opis rješenja:

Opis programa:

Izvođenje programa:

Za objaĆĄnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM P06411082;

 

2

USES

 

3

  WinCRT;

 

4

VAR

 

5

  a,b,c, p,v,o: Integer;

 

6

BEGIN

 

7

  write('Unesi stranice kvadra a,b,c ');

 

8

  readln(a,b,c);

stranice a, b, c

9

  o:=4*(a+b+c);

Ima 12 ivica, po 4 iste (a, b, c)

10

  p:=2*(a*b+a*c+b*c);

Po dvije iste površine ab, bc, ac

11

  v:=a*b*c;

Zapremina: proizvod 3 stranica abc

12

  writeln('O=',o,'   P=',p,'   V=',v);

ispis

13

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P06411082;
USES 
  WinCRT;
VAR
  a,b,c, p,v,o: Integer;
BEGIN
  write('Unesi stranice kvadra a,b,c ');
  readln(a,b,c);
  O:=4*(a+b+c);
  P:=2*(a*b+a*c+b*c);
  V:=a*b*c;
  writeln('O=',O,'   P=',P,'   V=',V);
END.

Ispis na ekranu:

Index