6.4.. Učitati stranice trougla i naći obim i površinu.

Opis rješenja:

Opis programa:

Za objaĆĄnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM P06411083;

 

2

USES

 

3

  WinCRT;

 

4

VAR

 

5

  a,b,c,o: INTEGER;

 

6

  p,s: REAL;

 

7

BEGIN

 

8

  WRITE(' Unesi stranice trougla a,b,c :');

 

9

  READLN(a,b,c);

Ulaz

10

  o:=a+b+c;

Obrada

11

  s:=o/2;

 

12

  p:=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));

 

13

WRITELN('O=',o,'   P=',p:4:2);

Izlaz

14

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P06411083;
USES 
  WinCRT;
VAR
  a,b,c,o: INTEGER;
  p,s: REAL;
BEGIN
  WRITE(' Unesi stranice trougla a,b,c :');
  READLN(a,b,c);
  o:=a+b+c;
  s:=o/2;
  p:=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
WRITELN('O=',o,'   P=',p:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index