6.4.. U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine.

Opis rješenja:

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM kamate;

 

2

USES
   WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  g:real;

 

5

BEGIN

 

6

  Write('Vasa glavnica iznosi g=');

 

7

  Readln(G);

Ulaz

8

  g:=g+0.17*g;

I godina 17%

9

  g:=g+0.17*g;

II godina 17% na novi iznos

10

  g:=g+0.17*g;

III godina 17% na iznos poslije II godine

11

  Writeln('Kolicina novca je:', g);

Izlaz

12

END.

 

Listing programa:

PROGRAM kamate;
USES 
   WinCRT;
VAR
  g:real;
BEGIN
  Write('Vasa glavnica iznosi g=');
  Readln(G);
  g:=g+0.17*g;
  g:=g+0.17*g;
  g:=g+0.17*g;
  Writeln('Kolicina novca je:',g);
END.

Ispis na ekranu:

Index