6.4.. Izdvojiti cifre dvocifrenog broja i ispisati unazad.

Opis rješenja: Pri pretvaranju se koristi osobina pozicionog sistema. Dvocifren broj
broj = x*101 + y*100
Ostatak dijeljenja dvocifrenog broja sa 10 broj MOD 10 dobijamo jedinice broja (u ovom slucaju dvocifrenog). Cjelobrojnim dijeljenom sa 10 (broj DIV 10) dvocifrenog broja se dobija cifra desetica. Vidi primjere >>. Ispisati prvi cifru desetica pa cifru jedinica.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM P06411102;
USES 
  WinCRT;
VAR
  x, y, broj: INTEGER;
CLS
  WRITE ('Dvocifren broj ')
  READLN (broj);
  y = broj MOD 10; {cifra jedinica}
  x = broj DIV 10; {cifra desetica}
  WRITELN('broj=', broj, ' cifra jedinica=', y, ' cifra desetica=', x);
END.

Ispis na ekranu:

Index