6.4.. Izdvojiti cifre dvocifrenog broja. Sabrati cifre i ispisati broj, cifre i sumu.

Opis rješenja: Pri pretvaranju se koristi osobina pozicionog sistema. Dvocifren broj
broj = x*101 + y*100
Ostatak dijeljenja dvocifrenog broja sa 10 broj MOD 10 dobijamo jedinice broja (u ovom slučaju dvocifrenog). Cjelobrojnim dijeljenom sa 10 (broj DIV 10) dvocifrenog broja se dobija cifra desetica. Vidi primjere >>. Ispisati prvi cifru desetica pa cifru jedinica.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM P06411103;
USES 
  WinCRT;
VAR
  x, y, a, s: INTEGER;
BEGIN
  WRITE('Dvocifren broj ');
  READLN(a);
  y := a MOD 10; {cifra jedinica}
  x := a DIV 10; {cifra desetica}
  s := x + y; {suma cifra}
  WRITELN('broj=', a, ' cifra desetica=', x, ' cifra jedinica=', y, ' Suma cifra=', s);  
END.

Izvođenje programa:

Index