6.4.. Izdvojiti cifre trocifrenog broja. Ispisati izdvojene cifre.

Opis rješenja: Pri pretvaranju se koristi osobina pozicionog sistema.Trocifren broj
broj = x*102 + y*101 + z*100
Izrazom broj MOD 10 dobijamo jedinice broja (u ovom slučaju trocifrenog). Cjelobrojnim dijeljenom sa 10 (broj DIV 10) dobija se dvocifren broj. Zatim ponoviti postupak iz prethodnog zadatka. Vidi primjere >>.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM P06411104;
USES 
  WinCRT;
VAR
  x, y, z, broj, t: INTEGER;
BEGIN
  WRITE('Trocifren broj ');
  READLN(broj);
  z := broj MOD 10; {cifra jedinica}
  t := broj DIV 10; {prve dvije cifre}
  y := t MOD 10; {cifra desetica}
  x := t DIV 10; {cifra stotica}
  WRITELN('broj=', broj, ' cifra stotica=', x, ' cifra desetica=', y, ' cifra jedinica=', z);
END.

Izvođenje programa:

Index