6.4.. Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre unazad.

Opis rješenja: Izrazom broj MOD 10 dobijamo jedinice broja (u ovom slučaju dvocifrenog). Cjelobrojnim dijeljenom sa 10 (broj DIV 10) dobija se dvocifren broj. Zatim ponoviti postupak iz prethodnog zadatka. Vidi primjere >>.

Opis programa: Pri pretvaranju se koristi osobina pozicionog sistema.Četverocifren broj
broj = w*103 + x*102 + y*101 + z*100

Listing programa:

PROGRAM P06411107;
USES 
 WinCRT;
VAR
  w, x, y, z, broj, t: INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Cetverocifren broj ');
 READLN(broj);
 z := broj MOD 10; {cifra jedinica}
 t := broj DIV 10; {prve tri cifre}
 y := t MOD 10; {cifra desetica}
 t := t DIV 10; {prve dvije cifre}
 x := t MOD 10; {cifra stotica}
 w := t DIV 10; {cifra hiljadica}
 WRITELN('broj=', broj, ' cifra jedinica=', z, ' cifra desetica=', y, ' cifra stotica=', x, ' cifra hiljadica=', w);
END.

Izvođenje programa:

Index