6.4.. Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411121; 
USES 
  WinCRT;
CONST 
  u1=0.02;
  u2=0.05;
VAR
 V,x:real;
BEGIN
 WRITE('Zapremina smjese udjela 2 % je (u odgovarajucoj jedinici) ');
 READLN(V);
 x:=((u2 - u1)/(1 - u2))*V;
 WRITE('Da bi udio postao 5 % potrebno je dodati primjese (u odgovarajucoj jedinici) ',x:5:2);END.
END.

Ispis na ekranu:

Index