6.4.. Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) DIV 2
(1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 DIV 2

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411128; 
USES 
  WinCRT;
BEGIN
 WRITELN(1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) DIV 2);
 WRITELN((1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 DIV 2);
END.

Ispis na ekranu:

Index