6.4.. Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
ROUND (11.7)
ROUND(2,7)
ROUND(-2,6)
ROUND(-2,1)
ROUND(2,2)
1- ROUND(-1,9)

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06411130; 
USES 
  WinCRT;
BEGIN
 WRITELN(ROUND(11.7));
 WRITELN(ROUND(2.7));
 WRITELN(ROUND(-2.6));
 WRITELN(ROUND(-2.1));
 WRITELN(ROUND(2.2));
 WRITELN(1- ROUND(-1.9));
END.

Ispis na ekranu:

Index