6.4.. Napisati program za računanje godina starosti.

Opis rješenja:

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM godine;

 

2

USES

 

3

   WinCRT;

 

4

VAR

 

5

  tg, gr, gs:Integer;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('Unesi tekucu godinu i godinu rodjenja :');

 

8

  Readln(tg, gr);

 

9

  gs := tg - gr;

razlika tekuće i godine rođenja

10

  Writeln('Imate ', gs, ' godina');

 

11

END.

 

Listing programa:

PROGRAM godine;
USES 
   WinCRT;
VAR
  tg, gr, gs:Integer;
BEGIN
  Write('Unesi tekucu godinu i godinu rodjenja :');
  Readln(tg, gr);
  gs := tg - gr;
  Writeln('Imate ', gs, ' godina');
END.

Ispis na ekranu:

Index