6.4.. Napisati program za pretvaranje km/h u m/s.

Opis rješenja:

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM brzina;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  v, v1: Real;

 

5

BEGIN

 

6

  Write('unesi brzinu u km/h  v=');

 

7

  Readln(v);

 

8

  v1 := v*1000/3600;

proporcija km/h i m/s

9

  Writeln(v:4:2,'km/h=',v1:4:2,'m/s')  ;

 

10

END.

 

Listing programa:

PROGRAM brzina;
USES WinCRT;
VAR
  v, v1: Real;
BEGIN
  Write('unesi brzinu u km/h  v=');
  Readln(v);
  v1 := v*1000/3600;
  Writeln(v:4:2,'km/h=',v1:4:2,'m/s')  ;
END.

Ispis na ekranu:

Index