6.4.. Napisati program za pretvaranje km/h u m/s.

Opis rješenja:

Opis programa:

Izvođenje programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM temperatura;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  tc, tf: Real;;

 

5

BEGIN

 

6

  Write(' unesi temperaturu u celzijusima tc=');

 

7

  Readln(tc);

 

8

  tf:=tc*1.8+32;

formula za preračunavanje

9

  Writeln(tc:4:2,'c=',tf:4:2,'f');

 

10

END.

 

Listing programa:

PROGRAM temperatura;
USES WinCRT;
VAR
  tc, tf: Real;
BEGIN
  Write(' unesi temperaturu u celzijusima tc=');
  Readln(tc);
  tf:=tc*1.8+32;
  Writeln(tc:4:2,'c=',tf:4:2,'f');
END.

Ispis na ekranu:

Index