6.4.. Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost.

Opis rješenja: Na osnovu Pitagorine teoreme hipotenuza se računa d1 2 = x12 + y12, odnosno d2 2 = x22 + y22

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM udaljenost;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  x1, y1, x2, y2: Integer;

 

5

  d:Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('unesi koordinate tacaka m1, m2 : ');

 

8

  Readln(x1,y1,x2,y2);

 

9

  d := SQRT(SQR(x1-x2)+SQR(y1-y2));

Pitagorino pravilo: Korijen iz kvadrata kateta

10

  Writeln('udaljenost izmedju tacaka je d=',d:4:2);

 

11

END.

 

Listing programa:

PROGRAM Dvije_tacke;
USES 
 WinCRT;
VAR 
 x1,y1,x2,y2,d1,d2:real; {x1,y1 koordinate tacke}
 {d1, d2 rastojanje tacaka od koordinatnog pocetka}
BEGIN
 Write('Unesi koordinate prve tacke ');
 Readln(x1,y1);
 d1:= SQRT(SQR(x1)+SQR(y1));
 Write('Unesi koordinate druge tacke ');
 Readln(x2,y2);
 d2:= SQRT(SQR(x2)+SQR(y2));
 Writeln('Rastojanje izmedju prve tacke i koordinatnog  pocetka ',d1:6:2);
 Writeln('Rastojanje izmedju druge tacke i koordinatnog pocetka ',d2:6:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index