6.4.. Napisati program za izračunavanje količnika i ostatka pri dijeljenju 7 sa 2 ( DIV i MOD)

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM Div_Mod;
USES
 WinCrt;
BEGIN
 WRITELN('7 div 2 = ', 7 div 2);
 WRITELN('7 mod 2 = ', 7 mod 2);
 WRITELN('-7 div -2 = ', -7 div -2);
 WRITELN('-7 mod -2 = ', -7 mod -2);
 WRITELN('-7 mod (-2) = ', -7 mod (-2));
 WRITELN('-7 div 2 = ', -7 div 2);
 WRITELN('-7 mod 2 = ', -7 mod 2);
 WRITELN('7 div -2 = ', 7 div -2);
 WRITELN(' 7 mod -2 = ', 7 mod -2);
 WRITELN(' 7 mod (-2) = ', 7 mod(-2));
END.

Ispis na ekranu:

7 DIV 2

3

7 MOD 2

1

-7 DIV -2

3

-7 MOD -2

-1

-7 MOD (-2)

-1

-7 DIV 2

-3

-7 MOD 2

-1

7 DIV -2

-3

7 MOD -2

1

7 MOD(-2)

1

Funkcije DIV i MOD sa primjerima
Dijeljenja sa 2
Ostatka dijeljenja sa 2
Dijeljenje sa 10 i 100
Sekunde u sate, minute i sekunde

Index