Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Pascal
Riješenja: algoritmi, programski jezici BASIC, C++, Java i C

  Linijska struktura  
1_1 Napisati program za upis i ispis dva broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
1_2 Napisati program za upis dva broja i ispisti ih u obrnutom redoslijedu učitavanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
1_3 Napisati program za upis i ispis tri broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
1_4 Napisati program za upis tri broja i ispis ih u obrnutom redoslijedu učitavanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
3_1 Izračunati aritmetičku sredinu dva broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
5_1 Učitati 3 broja. Naći sumu prvog i trećeg te razliku trećeg i prvog. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
5_2 Učitati 3 broja. Naći razliku trećeg i drugog te proizvod prvog i drugog. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
6_1 Izračunati sumu kvadrata dva učitana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
6_2 Izračunati sumu kvadrata tri učitana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
6_3 Izračunati sumu kubova dva učitana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
6_4 Izračunati sumu kubova tri učitana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
6_5 Učitati 2 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsoltnih vrijednosti. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
6_6 Učitati 4 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsoltnih vrijednosti. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
6_8 Izračunati korijen sume kvadrata tri učitana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
6_9 Izračunati korijen apsolutne vrijednosti sume kvadrata dva učitana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
6_10 Izračunati korijen apsolutne vrijednosti sume kvadrata tri učitana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
8_1 Izračunati obim kocke. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
8_2 Izračunati površinu kocke. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
8_3 Izračunati zapreminu kocke. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
8_4 Ispisati rastojanje između dvije upisane vrijednosti. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
12_1 Poznata je površina pravougaonika i stranica a. Izračunati obim. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
12_2 Poznata je površina pravougaonika i stranica a. Izračunati dijagonalu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
18_1 Za poznati poluprečnik izračunati površinu i zapreminu lopte. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
21_1 Za poznate vrijednosti stranice i visine trougla izračunati odgovarajuću površinu (P=a*h/2). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
22_1 Za poznate vrijednosti površine i stranice trougla izračunati odgovarajuću visinu (P=a*h/2) . Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_1 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: (x-y)/3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_2 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x = 6+(a+b)/2. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_3 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x = (a-b)/4 - (b+a)/3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_4 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a=(x+y)/3-(y-8)/2 . Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_5 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a = (x + y) / 2 - (y - 4) / 5 . Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_6 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x=abc/3 - de/2 . Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_7 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x=b2-4ac Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_8 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a=(x2+y2)2 Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_9 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a = c+e2-d Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
32_10 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a = 8 - xy/3 Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
40_1 Napisati program za pretvaranje dužine puta u miljama u dužinu u kilometrima (1 milja = 1,825 km). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
40_2 Napisati program za pretvaranje dužine puta u kilometrima u dužinu u miljama (1 milja = 1,825 km). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
40_4 Napisati program za pretvaranje veličinu fajla izraženu u megabajtima ispisuje u kilobajtima. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
49 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
a) y = kx + b
b) y = ax2 + bx + c
c) y = tg x
d) y = log x .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
49_1 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
a) y = kx + b
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
49_2 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
b) y = ax2 + bx + c
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
49_3 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
c) y = tg x
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
49_4 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
y = log x
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
69_1 Napisati program koji učitava petocifreni broj i ispisuje cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
69_2 Napisati program koji učitava petocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  Učitaj broj i računaj  
71 Učitati 3 cijela broja i izračunati aritmetičku sredinu koristeći samo varijable x, s i as. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
71_1 Izračunati prosečnu ocjenu učeniku na osnovu učitanih ocjena iz: matematike, fizike i informatike. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
72 Učitati 4 cijela broja i izračunati aritmetičku sredinu koristeći samo varijable x, s i as. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
73 Učitati 4 prirodna broja i izračunati drugi korijen sume koristeći samo varijable x, s i korijen. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  Zamjena vrijednosti varijabli /SWAP/  
81 Napisati program koji izvodi zamjenu vrijednosti dva broja korišćenjem privemene ili treće varijable. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
82 Napisati program koji izvodi zamjenu vrijednosti dva broja bez korišćenja privemene ili treće varijable. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
83 Napisati program koji izvodi zamjenu vrijednosti tri broja korišćenjem privemene ili četvrte varijable. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
84 Napisati program koji izvodi zamjenu vrijednosti tri broja bez korišćenja privemene ili četvrte varijable. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  Generisanje slučajnih brojeva  
111 Ispisati generisani trocifren slučajan broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
112 Ispisati generisani četverocifren slučajan broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
113 Sabrati dva generisana dvocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
114 Sabrati dva generisana trocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
116 Napisati program koji generiše dvocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
117 Napisati program koji generiše trocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
118 Napisati program koji generiše četverocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
119 Napisati program koji generiše dvocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu jednu ispod druge. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
120 Napisati program koji generiše trocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu jednu ispod druge. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
121 Napisati program koji generiše četverocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu jednu ispod druge. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
122 Sabrati cifre generisanog dvocifrenog slučajanog broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
123 Sabrati cifre generisanog trocifrenog slučajanog broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
124 Sabrati cifre generisanog četverocifrenog slučajanog broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
125 Sabrati cifre dva generisana dvocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
126 Sabrati cifre dva generisana trocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
127 Sabrati cifre dva generisana četverocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
128 Sabrati cifre jedinica dva generisana dvocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
129 Sabrati cifre jedinica dva generisana trocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
130 Sabrati cifre jedinica dva generisana četverocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
131 Sabrati cifre desetica dva generisana dvocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
132 Sabrati cifre desetica dva generisana trocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
133 Sabrati cifre desetica dva generisana četverocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
134 Sabrati cifre stotica dva generisana trocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
135 Sabrati cifre stotica dva generisana četverocifrena slučajana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
136 Generisati dva dvocifrena slučajana broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja i obratno. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
137 Generisati dva trocifrena slučajana broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja i obratno. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
138 Generisati dva četverocifrena slučajana broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja i obratno. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
139 Generisati dva trocifrena slučajana broja. Sabrati cifre desetica prvog i stotice drugog broja i obratno. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
140 Generisati dva četverocifrena slučajana broja. Sabrati cifre desetica prvog i stotice drugog broja i obratno. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
141 Generisati dva trocifrena slučajana broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja. Sabrati cifre stotica prvog i desetica drugog broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
145 Ispisati generisani četverocifren slučajan broj. Zatim ispisati razliku prve dvije cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
147 Ispisati generisani trocifren slučajan broj. Zatim ispisati proizvod prve dvije cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
148 Ispisati generisani četverocifren slučajan broj. Zatim ispisati proizvod prve dvije cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
149 Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. Zatim ispisati količnik prve dvije cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
150 Ispisati generisani trocifren slučajan broj. Zatim ispisati količnik prve dvije cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
151 Ispisati generisani četverocifren slučajan broj. Zatim ispisati količnik prve dvije cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
152 Generisati dva jednocifrena i dva dvocifrena slučajana broja. Sabrati po jedan jednocifren i jedan dvocifren broj. Zatim naći proizvod preostalih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  Tekstualni zadaci  
152 Napisati program koji na osnovu učitanog rastojanja između dva grada, brzine automobila koji kreće iz prvog grada i brzine automobila koji kreće iz drugog grada izračuna vrijeme koje će proteći do susreta i puteve koje će preći svaki od ovih automobila. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
153 Napisati program koji pomaže kasirki da vrati kusur na osnovu cene i količine kupljenog artikla i količine novca koju je kupac dao (ovde se pretpostavlja da je kupljena samo jedna vrsta proizvoda). Kao rezultat treba ispisati koliki kusur treba da vrati kasirka. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index