Programski jezik Dev-Pascal
Linijska strukura

1 Napisati program za upis i ispis broja. Dev-Pascal
2 Napisati program za ispis sume dva broja Dev-Pascal
3 Izračunati kvadrat upisanog broja. Dev-Pascal
4 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. Dev-Pascal
5 Izračunati kvadrat upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. Dev-Pascal
6 Izračunati kvadratni korijen upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) Dev-Pascal
7 Izračunati površinu kvadrata. Dev-Pascal
8 Izračunati obim kvadrata. Dev-Pascal
9 Izračunati dijagonalu kvadrata. Dev-Pascal
10 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. Dev-Pascal
11 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. Dev-Pascal
12 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. Dev-Pascal
13 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. Dev-Pascal
14 Za upisani poluprečnik izračunati obim kruga. Dev-Pascal
15 Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga. Dev-Pascal
16 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. Dev-Pascal
17 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. Dev-Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index