7.2.. Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj.

Provjera programa:
Za slijedeće vrijednosti izvršiti provjeru:
a) x = 2, y = 3 b) x = 3, y = 2 c) x = 2, y = 2
d) x = -2, y = -3 e) x = -3, y = 2 f) x = -1, y = -1

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM P07211025;

 

2

{Provjera vrijednosti za x parno i neparno}

 

3

USES

 

4

  WinCrt;

 

5

VAR

 

6

  x, y : REAL;

 

7

BEGIN

 

8

  WRITE('Dva broja ');

 

9

  READLN( x, y );

 

10

  IF x>y THEN

 

11

    BEGIN

 

12

      x := x - 2;

 

13

      y := x - 2;

 

14

    END

 

15

  ELSE

 

16

    BEGIN

 

17

      x := x + 2;

 

18

      y := x + 2;

 

19

    END;

 

20

  Writeln('x= ', x, '  y= ', y);

 

21

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P07211032;
USES
  WinCrt;
VAR
  x, y : REAL;
BEGIN
  WRITELN('Dva broja');
  READLN(x,y);
  IF x<y THEN 
    WRITE(x,y) 
  ELSE 
    WRITE (y,x);
END.

Ispis na ekranu:

Index