Razgranta struktura - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Pascal
Riješenja: algoritmi, programski jezici BASIC, C++, Java i C

  I IF - ELSE  
1_1 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
1_2 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
1_3 Napisati program za izračunavanje vrijednosti prema izrazu:
Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
9_1 Učitatii a,b, ako je a veće od b onda je c=2a-b, inače je c=a+2b. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
10_1 Učitati x. Ako je x manje ili jednako 0, tada je y=5+x, inače je y=x-3. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
13_1 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
21_01 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
21_02 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
21_03 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
82 Učitati radijus. Ako je veći od 5 izračunati obim kruga inače izračunati površinu kruga. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
83 Učitati stranice dva pravougaonika (privi a,b drugi je c,d). Ispisati koji može da obuhvati drugog, isti dio obuhvataju jedan drugog ili su jednaki. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
84 Odrediti koliko puta jedan pravougaonih moze obuhvatiti drugi. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
  II Kombinovani zadaci  
230_1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_2 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_3 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_3_1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_4 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_5 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_5_1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, ako je je prvi veći od drugog, inače izračunati proizvod i količnik. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_6 Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_8 Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat Ispisati na ekran. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_9 Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i Ispisati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i Ispisati ga. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_10 Učitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_11 Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_12 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_13 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_14 Učitati 2 različita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
230_15 Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
  III Generisanje broja  
231_1 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_2 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_3 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_4 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_5 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_5_1 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, ako je prvi veći od drugog, inače izračunati proizvod i količnik. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_5_2 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu manjih od 44. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_5_3 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu većih od 55. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_5_4 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu manjih od 35 i sumu većih od 65. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_5_5 Generisati 5 dvocifrenih brojeva. Naći sumu sa posljednjom cifrom 3. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_5_6 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu parnih. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_5_7 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći proizvod neparnih. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_5_8 Generisati 3 dvocifrena broja. Neparnim dodati 5, a od parnih oduzeti 2. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_5_9 Generisati 3 dvocifrena broja. Naći sumu parnih i sumu neparnih. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_6 Generisati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_7 Generisati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_8 Generisati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat Ispisati na ekran. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_9 Generisati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i Ispisati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i Ispisati ga. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_10 Generisati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_11 Generisati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_12 Generisati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_13 Generisati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_14 Generisati 2 različita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_15 Generisati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
231_16 Generisati četverocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te četiri cifre. Npr. 8064 ==> 8640. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
85 Generisati dvocifren broj. Ispisati sumu i proizvod cifara generisanog broja i koji je veći. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
86 Generisati dvocifren broj. Ispisati sumu i proizvod cifara generisanog broja i koji je veći. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
87 Generisati trocifren broj. Ispisati sumu i proizvod cifara generisanog broja i koji je veći. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
88 Generisati trocifren broj. Izdvojiti cifre. Između cifara postaviti znak moženja ili sabiranja i naći najveći rezultat. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
89 Generisati trocifren broj. Izdvojiti cifre. Između cifara postaviti znak moženja ili sabiranja i naći najmanji rezultat. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
90 Generisati četverocifreni broj. Izdvojiti cifre. Između cifara postaviti znak moženja ili sabiranja i naći najveći rezultat. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C
91 Generisati četverocifreni broj. Izdvojiti cifre. Između cifara postaviti znak moženja ili sabiranja i naći najmanji rezultat. Algoritam, Ne BASIC, Pascal, C++, Java, C

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index