Algoritmi - Programski jezici BASIC i Pascal
Razgranta strukura

1 Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:
Algoritmi - BASIC - Pascal
2 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
3 Na ekranu ispisati "Otkucajte nadimak pjesnika Jovana Jovanovica". Ako se otkuca Zmaj ili ZMAJ ispisati "ODLICNO", inače na druge odgrovore ispisati  "ISPRAVAN ODGOVOR JE ZMAJ". Algoritmi - BASIC - Pascal
4 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
5 Napisati program za odredjivanje z po formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
6 Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat:
Algoritmi - BASIC - Pascal
7 Sa tastature učitati broj x. Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Algoritmi - BASIC - Pascal
8 Sa tastature učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Algoritmi - BASIC - Pascal
9 Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:
Algoritmi - BASIC - Pascal
10 Učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:
Algoritmi - BASIC - Pascal
11 Napisati program za odredjivanje apsolutne vrijednosti broja Algoritmi - BASIC - Pascal
12 Napisati program za odredjivanje parnosti broja Algoritmi - BASIC - Pascal
13 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
14 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
15 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
16 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:
Algoritmi - BASIC - Pascal
17 Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.
Algoritmi - BASIC - Pascal
18 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
19 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
20 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
21 Napisati program za odredjivanje y po formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
22 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
Algoritmi - BASIC - Pascal
23 Napisati program za izračunavanje vrijednosti z prema izrazu:
Algoritmi - BASIC - Pascal
24 Zavisno o upisanoj vrijednosti časa 0-23 ispisati poruku:
Algoritmi - BASIC - Pascal
25 Sa tastature upisati broj i izračunati njegovu  recipročnu vrijednost (y = 1 / x) i ispisati je. Ako je x=0 ispisati Dijeljenje sa nulom ispisati "Dijeljenje sa nulom". Algoritmi - BASIC - Pascal
26 Učitati a i b i naći količnik a/b:
Algoritmi - BASIC - Pascal
27 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritmi - BASIC - Pascal
28 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritmi - BASIC - Pascal
29 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritmi - BASIC - Pascal
30 Napisati program za ispis drugog korijena upisanog broja ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. Algoritmi - BASIC - Pascal
31 Napisati program za ispis tri polovine korijena broja (3/2 korijena broja) ako je moguće inače ispisati 'Nedefinisan'. Algoritmi - BASIC - Pascal
32 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritmi - BASIC - Pascal
33 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritmi - BASIC - Pascal
34 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritmi - BASIC - Pascal
35 Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:
Algoritmi - BASIC - Pascal
36 Napisati program da provjeriti da li je upisani broj pozitivan, negativan ili nula i to ispiše. Algoritmi - BASIC - Pascal
37 Napisati program koji za x>y umanjuje vrijednosti obe varijable ( x := x - 2; y := y - 2,) inaće uvećava vrijednosti obe varijable x := x + 2; y := y + 2. Algoritmi - BASIC - Pascal
40 Učitati dva broja a zatim ispisati manji pa veći broj. Algoritmi - BASIC - Pascal
41 Učitati dva broja. Ako je jedan veći od nule ispisati "barem jedan veci" inače ispisati sumu oba broja. Algoritmi - BASIC - Pascal
42 Učitati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca. Algoritmi - BASIC - Pascal
43 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b). Algoritmi - BASIC - Pascal
44 Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b). Algoritmi - BASIC - Pascal
45 Učitati dva broja i izračunati recipročnu vrijednost većeg i ispisati je. Algoritmi - BASIC - Pascal
46 Učitati dva broja veći se množi za 2 a manji dijeli sa 3. Algoritmi - BASIC - Pascal
47 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z := max(a2, b2).

Algoritmi - BASIC - Pascal
48 Za učitane a i b izračunati z prema izrazu z = min(a2, b2). Algoritmi - BASIC - Pascal
55 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
56 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
57 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
58 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
59 Za učitane a i b izračunati z prema formuli:
Algoritmi - BASIC - Pascal
60 Od tri učitana broja (a, b, c) sa tastature naći najveći max(a, b, c). Algoritmi - BASIC - Pascal
61 Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji min(a, b, c). Algoritmi - BASIC - Pascal
62 Naći najveću razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva. Algoritmi - BASIC - Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index