7.3.. Napisati program koji za upisani samoglasnik uveća brojač odgovarajućeg samoglasnika.

Opis programa: Provjediti učitani znak i za samoglasnike uvećati odgovarajući brojač. Prikazan je samo dio za uvećanje brojača.

Listing programa:


VAR
 slovo: Char;


 CASE slovo OF
  'A', 'a' : a:=a+1;
  'E', 'e' : e:=e+1;
  'O', 'o' : o:=o+1;
  'I', 'i' : i:=i+1;
  'U', 'u' : u:=u+1
 END; {case}

Ispis na ekranu:

Index