7.3.. Napisati program koji odredjuje da li je zadani znak slovo, cifra ili specijalna znak, prema slijedeŠoj tabeli:

Listing programa:


PROGRAM P07311019;
USES
 WinCrt;
VAR
 a: Char;
BEGIN
 Writeln('Veliko ili malo slovo ');
 Write('Slovo (Aa) ili znak ');
 Readln(a);
 CASE a OF
  'A'..'Z', 'a'..'z' : Writeln(a, ' - Slovo');
  '0'..'9' : Writeln(a, ' - Cifra');
 ELSE
  Writeln(a, ' - Specijalni znak');
 END;
END.

Ispis na ekranu:

Index