8.1.. Napisati program za ispis brojeva od 1 do n FOR petljom.

Opis rješenja: Izvođenje programa počinje učitavanjem vrijednosti n do koje se izvodi ispis. For petlja omogućuje promjernu vrijednosti kontrolne varijable od početne do krajnje vrijednosti. Kontrolna varijabla za ovaj zadatak je i. Početna vrijednost je 1, a krajnja n. Vrijednost varijable i se ispisuje na ekran pri svakom prolazu kroz petlju.

Opis programa: Po učitavanju broja do kojeg se izvodi ispis prelazi se na FOR naredbu. Ova naredba postavlja vrijednost kontrolne varijable i u jedinicu. Ispis vrijednosti varijable i je u slijedećoj naredbi. Poslije ispisa računar prenosi izvođenje programa na naredbu FOR koja uvećava vrijednost kontrolne varijable i te je poredi sa krajnjom vrijednošću. Budući da nije postignuta krajnja vrijednost ispisuje se vrijednost varijable i (sad je to 2). Petlja se ponavlja sve dok kontrolna varijable ne primi vrijednost veću od krajnje vrijednosti.

Tekstualni algoritam:
1. učitati do kog broja se izvodi ispis (n)
2. za i := 1 do n radi
2.1. ispis vrijednosti promjenljive i(WRITELN(i);)

Naredba FOR sadrži jednu naredbu, ako treba izvesti više od jedne naredbe u FOR petlji te se naredbe svode na jednu korištenjem naredbi BEGIN i END.

Tabela 8.1. Ispis prvih n prirodnih brojeva sa FOR petljom

Tekstualni algoritam 

Listing programa:

Ekran

 

PROGRAM p08111001;

 

 

VAR

 

 

  i, n: Integer;

 

 

BEGIN

 

 

  Write('Do broja ');

 

1. učitati do kog broja (n)

  Readln(n);

Do broja 3

2. za i=1 do n radi

  FOR i := 1 TO n DO

 

2.1. ispisati vrijednost i

    Writeln('i = ', i);

i = 1 i = 2 i = 3 

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p08111001;
USES
  WinCrt;
VAR
  i, n : INTEGER;
BEGIN
  WRITE('Do broja ');
  READLN( n );
  FOR i := 1 TO n DO
    WRITELN('i = ', i );
END.

Ispis na ekranu:

Index