8.1.. Napisati program za ispis parnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Parni brojevi su djeljivi sa 2 bez ostatka. Zato se i provjera sastoji od provjere da li je broj djeljiv sa 2 bez ostatka IF i MOD 2 =0.

Tabela 8.9. Promjena u memoriji i na ekranu parni do n

**

Listing programa

Memorija

i

Ekran

Opis

8

FOR i:= 1 TO n DO

1

 

 

9

  IF i MOD 2 =0 THEN

 

 

Neparan

10

    WRITELN('i ',i);

 

 

 

8

FOR i:= 1 TO n DO

2

 

 

9

  IF i MOD 2 =0 THEN

 

2

Paran

10

    WRITELN('i ',i);

 

 

Ispis

8

FOR i:= 1 TO n DO

3

 

 

9

  IF i MOD 2 =0 THEN

 

 

Neparan

10

    WRITELN('i ',i);

 

 

 

Tabela 8.10. Parni do n

**

Listing programa

Ekran

Opis

1

PROGRAM Parni_do_n;

 

Zaglavlje

2

VAR

 

 

3

  i, n : INTEGER;

 

Promjenjive

4

BEGIN

 

 

5

  WRITELN('Parnih do n');

Parnih do n

Naslov

6

  WRITE('Do broja ');

Do broja

Interval?

7

  READ(n);

3

 

8

  FOR i:= 1 TO n DO

 

FOR petlja

9

    IF i MOD 2 =0 THEN

 

Provjera parnosti

10

      WRITELN('i ',i);

2

Ispis parnih brojeva

11

END.

 

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM P08111002;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Do broj ');
 READLN( n );
 FOR i := 1 TO n DO
  IF i MOD 2 = 0 THEN
   WRITELN('i = ', i );
END.

Ispis na ekranu:

Index