8.1.. Napisati program za ispis prirodnih brojeva u intervalu od  k do n. Granice intervala se upisuju sa tastature.

Opis rješenja: Promjenljive su deklarisane u liniji **3. Naslov se ispisuje naredbom u liniji **5. Upis vrijednost granica intervala izvodi se u linijama **7 i 9. Proces ispisa brojeva upisanog intervala se izvodi u petlji linije **10 i 11. Dio naredbe (FOR i := k TO n DO) reguliše uvećavanje vrijednosti promjenljive i, kao i određivanje napredovanja kroz petlju.  Ispis se izvodi sa drugim dijelom naredbe WRITELN ('i = ',i).

Tekstualni algoritam:

 1. učitati granice intrevala (k, n)
 2. za i := k do n radi
  ispisati vrijednost promjenljive i(WRITELN(i);)

Tabela 8.6. Promjena u memoriji i na ekranu od k do n

**

Listing programa

Memorija

i

Ekran

Opis

10

FOR i := k TO n DO

3

 

Promjena  i

11

  WRITELN ('i = ',i);

 

i = 3

Ispis na ekran

10

FOR i := k TO n DO

4

 

Promjena  i

11

  WRITELN ('i = ',i);

 

i = 4

Ispis na ekran

10

FOR i := k TO n DO

5

 

Promjena  i

11

  WRITELN ('i = ',i);

 

i = 5

Ispis na ekran

10

FOR i := k TO n DO

6

 

Promjena  i

11

  WRITELN ('i = ',i);

 

i = 6

Ispis na ekran

Tabela 8.7. Ispis brojeva od k do n

**

Listing programa

Ekran

Opis

1

PROGRAM Od_k_do_n;

 

Naslov programa

2

VAR

 

Promjenljive

3

  i, k, n : INTEGER;

 

i,k,n- cijeli brojevi

4

BEGIN

 

Početak programa

5

  WRITELN('Od k do n');

Od k do n

Naslov

6

  WRITE('Od broja');

Od broja

Početna vrijednost

7

  READLN(k);

3

 

8

  WRITE('Do broja');

Do broja

Krajnja vrijednost

9

  READLN(n);

6

 

10

  FOR i := k TO n DO

 

Promjena  i

11

    WRITELN ('i = ',i);

i = 3
i = 4
i = 5
i = 6

Ispis na ekran vrijednosti promjenljive i

12

END.

 

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM p08111006;
{od k do n prirodni brojevi}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 FOR i := k TO n DO
  WRITELN('i = ', i );
END.

II Varijanta
PROGRAM p08111006;
{od k do n prirodni brojevi}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('k-n');
 WRITE('Interval');
 READLN(k,n);
 FOR i := k TO n DO
  WRITELN('i = ', i );
END.

Ispis na ekranu:

Index