8.1.. Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Koristiti FOR petlju.

Tekstualni algoritam:

 1. postaviti početnu vrijednost sume (s:=0;)
 2. za i := 1 do 5 radi
 3. formirati novu vrijednost sume (s:=s+i;)
 4. ispisati izračunatu vrijednost sume (WRITELN('Suma=',s);)

Tabela 8.13. Promjena u memoriji i na ekranu suma od 1 do 5


**

Listing programa

Memorija
i   s

Ekran

Opis

7

FOR i := 1 TO 5 DO

 1    

 

Promjena  i

8

  s := s+i;

      1

 

Suma

7

FOR i := 1 TO 5 DO

 2

 

Promjena  i

8

  s := s+i;

      3

 

Suma

7

FOR i := 1 TO 5 DO

 3  

 

Promjena  i

8

  s := s+i;

     6

 

Suma

7

FOR i := 1 TO 5 DO

 4

 

Promjena  i

8

  s := s+i;

    10

 

Suma

7

FOR i := 1 TO 5 DO

 5

 

Promjena  i

8

  s := s+i;

    15

 

Suma

9

 WRITELN('Suma=',s);

  

Suma=15

Suma

Tabela 8.14. Suma prirodnih brojeva od 1 do 5


**

Listing programa

Ekran

Opis

1

PROGRAM SUMA_1_5;

 

Naslov programa

2

VAR

 

Promjenljive

3

  i, s: INTEGER;

 

 

4

BEGIN

 

Početak programa

5

  WRITELN('Suma 1-5');

Suma 1-5

Naslov

6

  s := 0;

 

Početna vrijednost sume

7

  FOR i := 1 TO 5 DO

 

Promjena  i

8

    s := s+i;

 

Uvećanje sume

9

  WRITELN ('Suma=',s);

Suma=15

Ispis na ekran

10

END.

 

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM p08112006;
{suma prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, s : INTEGER;
BEGIN
 s := 0;
 FOR i := 1 TO 5 DO
  s := s + i;
 WRITELN ('Suma=',s);
END.

Ispis na ekranu:

Index