8.1.. Izračunati sumu parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n.

Opis rješenja: Ovaj program se odlikuje time da u FOR petlji ima provjeru da li je kontrolna varijabla djeljiva sa 2 tj. da li je parna. Provjera se izvodi sa logičkim izrazom i MOD 2 = 0 u naredbi IF. Sabiraju se samo brojevi koji zadovoljavaju dati logički izraz tj. kad je logički izraz istinit.

Opis programa: Po upisu granice intervala i postavlja se početna vrijednost sume (s:=0). Zatim počinje FOR petlja. Prva vrijednost kontrolne varijable i je k. Naredba IF sadrži logički izraz i MOD 2 = 0. Ako je ovaj logički izraz tačan tada se uvećava suma za vrijednost kontrolne varijable i. Proces se ponavalja dok vrijednost kontrolne varijable ne bude veća od n. Ispis je na kraju.

Tabela 8.4. Suma parnih brojeva od k do n

Tekstualni algoritam 

Listing programa:

Ekran

 

PROGRAM PP4_4;

 

 

VAR

 

 

  i, k, n, s: Integer;

 

 

BEGIN

 

 

  REPEAT

 

 

    Write('Granice k n ');

 

1. učitati granice intervala (k, n)

    Readln(k, n);

Granice k n 3 10

 

 

  UNTIL k<= n;

 

3. postaviti početnu vrijednost sume

  s := 0;

 

4. za i=k do n radi

  FOR i := k TO n DO

 

4.1. ako je i parno  tada

    IF i MOD 2 = 0 THEN

 

formirati sumu (s=s+i)

      s := s + i;

 

5. ispisati izračunatu sumu

  Writeln('Od ', k, ' do ', n, ' suma parnih je ', s);

Od 3 do 10 suma parnih je 28

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p08112009;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k, s : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;
 
 FOR i := k TO n DO
  IF i MOD 2 = 0 THEN
   s := s + i;
	 
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma parnih ', s);
END.

Ispis na ekranu:

Index