8.1.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: FOR naredbi glasi FOR i := 1 TO 5 DO. Početna vrijednost proizvoda je 1 (p := 1;) Pri napredovanju kroz petlju se uvačava vrijednost p po izraz: p := p*i;.

Tekstualni algoritam:

 1. postaviti početnu vrijednost proizvoda (p:=1;)
 2. za i := 1 do 5 radi
  formirati novu vrijednost proizvoda (p:=p*i;)
 3. ispisati izračunatu vrijednost proizvoda (WRITELN('Proizvod 1-5=',p); )

Tabela 8.16. Promjena u memoriji i na ekranu proizvod od 1 do 5

**

Listing programa

Memorija

i   s

Ekran

Opis

7

FOR i := 1 TO 5 DO

 1    

 

Promjena  i

8

  p := p*i;

      1

 

Proizvod

7

FOR i := 1 TO 5 DO

 2

 

Promjena  i

8

  p := p*i;

      2

 

Proizvod

7

FOR i := 1 TO 5 DO

 3  

 

Promjena  i

8

  p := p*i;

     6

 

Proizvod

7

FOR i := 1 TO 5 DO

 4

 

Promjena  i

8

  p := p*i;

    24

 

Proizvod

9

WRITELN ('Proizvod 1-',n,'=',p);

  

Proizvod 1-5 =120

Ispis na ekran

Tabela 8.17. Proizvod prirodnih brojeva od 1 do 5

**

Listing programa

Ekran

Opis

1

PROGRAM Proizvod 1_n;

 

Naslov programa

2

VAR

 

Promjenjive

3

  i, p: INTEGER;

 

 

4

BEGIN

 

Početak programa

5

  WRITELN('Proizvod 1-5');

Proizvod 1-5

Naslov

6

  p := 1;

 

Početna vrijednost proizvoda

7

  FOR i := 1 TO 5 DO

 

Petlja

8

    p := p*i;

 

Nova vrijednost proizvoda

9

  WRITELN ('Proizvod 1-5=',p);

Proizvod 1-5=120

Ispis na ekran

10

END.

 

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM p08112043;
{proizvod prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, P : INTEGER;
BEGIN
 p := 1;
 FOR i := 1 TO 5 DO
  p := p * i;
 WRITELN(' proizvod ', p );
END.

Ispis na ekranu:

Index