8.1.. Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 5.

Opis rješenja: FOR naredbi glasi FOR i := 1 TO 5 DO. Početna vrijednost proizvoda je 1 (p := 1;) Pri napredovanju kroz petlju se uvačava vrijednost p po izraz: p := p*i;.

Tekstualni algoritam:

 1. postaviti početnu vrijednost proizvoda (p:=1;)
 2. za i := 1 do 5 radi
  formirati novu vrijednost proizvoda (p:=p*i;)
  ispisati izračunatu vrijednost proizvoda (WRITELN('Fakotorijel broja ', i, p); )

Listing programa:

PROGRAM p08112050;
{Faktorijel prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, P : INTEGER;
BEGIN
 p := 1;
 FOR i := 1 TO 5 DO
  BEGIN
   p := p * i;
   WRITELN('Fakotorijel broja ', i, ' = ', p);
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index