8.1.. Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6.

Opis rješenja: Provjera cifre jedinica izvodi izdvajanjem cifre jecinica i MOD 10. Zatim u istom logičkom izrazu je i provjera da li je to cifra 6. i MOD 10 = 6 (cifra jedinica 6).

Listing programa:

PROGRAM p08112054;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
 p: REAL;
BEGIN
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 p := 1;
 FOR i := 1 TO n DO
  IF i MOD 10 = 6 THEN
   p := p * i;
 WRITELN('Proizvod prirodnih brojeva sa cifrom jedinica 6 od 1 do ' ,n, ' je ', p);
END.

Ispis na ekranu:

Index