8.1.. Napisati program da ispisuje u prvo redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.

--- --- IME
--- IME IME
IME IME IME

Opis programa: Petljom FOR J:=1 TO 3-i DO se ispisuju crtice a petlja FOR k:=1 TO i DO ispisuje ime. Petlja FOR i:=1 TO 3 DO odredjuje broj redova.

Listing programa:

PROGRAM p08114003;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, j, k: INTEGER;
BEGIN
 FOR i:=1 TO 3 DO
  BEGIN  
   FOR J:=1 TO 3-i DO
    WRITE('--- ');
   FOR k:=1 TO i DO
    WRITE('IME ');
   WRITELN;
  END
END.

Ispis na ekranu:

Index