8.1.. Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od k do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za brojač je br:=0; a naredba za uvečavanje brojača je (br:=br+1). Logički izraz za provjeru parnosti je i MOD 2 = 0. FOR petlja je od k do n.

Tabela 8.18. Prebrojavanje parnih prirodnih brojeva od k do n

**

Listing programa

Opis

1

PROGRAM Brojanje_parnih_do_n;

Zaglavlje

2

VAR

Promjenljive

3

  i, k, n, br : INTEGER;

 

4

BEGIN

 

5

  WRITELN('Parni');

Naslov

6

  WRITE ('Od broja ');

 

7

  READLN (k);

Od broja k

8

  WRITE ('Do broja ');

 

9

  READLN (n);

Do broja n

10

  br := 0;

Početna vrijednost  br

11

  FOR i:= 1 TO n DO

 

12

    IF i MOD 2 = 0 THEN

Provjera parnosti broja

13

      br := br + 1;

Uvećanje brojača br

14

  WRITELN('Parni do ',n,' je ',br);

 

15

END.

Kraj programa

Listing programa:

PROGRAM p08112071;
{prbrojati parne prirodne brojeve od k do n}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k, br : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Parni');
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 br := 0; 
 FOR i := k TO n DO
  IF i MOD 2 = 0 THEN
   br := br + 1;
 WRITELN('Broj parnih od', k, ' do ', n, ' je ',br);
END.

Ispis na ekranu:

Index