Programski jezik Pascal - Zadaci bez rješenja za WHILE petlju
Riješenja zataka za FOR i REPEAT-UNTIL petlju

96 Naći djelitelje unesenog broja. FOR - Ne WHILE - REPEAT-UNTIL - petlja
97 Za učitani broj izračunati sumu njegovih netrivijalnih djelilaca. FOR - Ne WHILE - REPEAT-UNTIL - petlja

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index