Programski jezik Java - Zadaci bez rješenja za REPEAT-UNTIL petlju
Riješenja zataka za FOR i WHILE petlju

51 Proizvod prirodnih od k do n. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
72_01 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do 5. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
72_02 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 3 do 8. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
72_03 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva do 5. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
72_04 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva do 5. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
96 Naći djelitelje unesenog broja. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja
97 Za učitani broj izračunati sumu njegovih netrivijalnih djelilaca. FOR - WHILE - Ne DO WHILE - petlja

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index