Programski jezici BASIC i PASCAL
Ciklična strukura - REPEAT petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - Pascal
2 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. BASIC - Pascal
3 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. BASIC - Pascal
4 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. BASIC - Pascal
5 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. BASIC - Pascal
6 Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20 BASIC - Pascal
7 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10. BASIC - Pascal
7_1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. BASIC - Pascal
7_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. BASIC - Pascal
7_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17. BASIC - Pascal
7_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
7_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
7_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a. BASIC - Pascal
7_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a. BASIC - Pascal
8 Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. BASIC - Pascal
9 Ispisati prvih n prirodnih brojeva unazad. BASIC - Pascal
9_1 Ispisati prirodne brojeve od 3 do n. BASIC - Pascal
10 Ispisati prirodne brojeve od k do n. BASIC - Pascal
11 Ispisati recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. BASIC - Pascal
12 Ispisati dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. BASIC - Pascal
13 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n. BASIC - Pascal
14 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n. BASIC - Pascal
16_01 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - Pascal
16_02 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - Pascal
16_03 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
16_04 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
16_05 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. BASIC - Pascal
16_06 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. BASIC - Pascal
16 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do n. BASIC - Pascal
16_1 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n. BASIC - Pascal
17 Ispisati parane i neparne prirodne brojeva od 1 do n (test parnosti i neparnosti). BASIC - Pascal
18 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n. BASIC - Pascal
19 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od k do n. BASIC - Pascal
20 Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n. BASIC - Pascal
21 Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. BASIC - Pascal
22 Izračunati i ispisati sumu prirodne brojeve do 100. BASIC - Pascal
23 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodne brojeve do 100. BASIC - Pascal
24 Izračunati i ispisati sumu prvih n prirodnih brojeva. BASIC - Pascal
25 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. BASIC - Pascal
26 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. BASIC - Pascal
27 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. BASIC - Pascal
28 Izračunati i ispisati sumu reciproćnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n). BASIC - Pascal
29 Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n. BASIC - Pascal
30 Izračunati i ispisati sumu niza:1 - 1/2 + 1/3 -+ ... -+ 1/n . BASIC - Pascal
30_1 Izračunati i ispisati sumu neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. BASIC - Pascal
30_2 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. BASIC - Pascal
31 Izračunati i ispisati sumu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. BASIC - Pascal
32 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. BASIC - Pascal
33 Izračunati i ispisati sumu parnih prirodnih brojeva od k do n. BASIC - Pascal
34 Izračunati i ispisati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. BASIC - Pascal
35 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - Pascal
35_1 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
35_2 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
35_3 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - Pascal
36 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7 i sa 3. BASIC - Pascal
37 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. BASIC - Pascal
37_01 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - Pascal
37_02 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su parni. BASIC - Pascal
37_03 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su neparni. BASIC - Pascal
37_04 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
37_05 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
37_06 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - Pascal
37_07 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - Pascal
38 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. BASIC - Pascal
38_1 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - Pascal
39 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8. BASIC - Pascal
40 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. BASIC - Pascal
41 Izračunati sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5. BASIC - Pascal
42 Izračunati proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. BASIC - Pascal
42_1 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. BASIC - Pascal
42_2 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. BASIC - Pascal
43 Izračunati proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5. BASIC - Pascal
44 Izračunati proizvoda od 1 do 10. BASIC - Pascal
45 Izračunati proizvod prirodnih od 1 do n. BASIC - Pascal
45_1 Izračunati proizvod parnih od prvih n prirodnih brojeva. BASIC - Pascal
45_2 Izračunati proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva. BASIC - Pascal
45_3 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
45_4 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
46 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - Pascal
46_1 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - Pascal
46_2 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. BASIC - Pascal
46_3 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. BASIC - Pascal
47 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3 i sa 4. BASIC - Pascal
48 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. BASIC - Pascal
49 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6. BASIC - Pascal
50 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3. BASIC - Pascal
52 Izračunati proizvod parnih brojeva od A do B. BASIC - Pascal
53_01 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. BASIC - Pascal
53_02 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. BASIC - Pascal
53_03 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
53_04 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
53_05 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. BASIC - Pascal
53_06 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. BASIC - Pascal
53 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 4. BASIC - Pascal
54 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 i sa 3. BASIC - Pascal
55 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
56 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. BASIC - Pascal
57 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4. BASIC - Pascal
58 Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije petlje. BASIC - Pascal
58_1 Saberi i pomnoži prirodne brojeve do N koji su djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
59_01 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - Pascal
59_02 Prebrojati parne prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - Pascal
59_03 Prebrojati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. BASIC - Pascal
59 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. BASIC - Pascal
60 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. BASIC - Pascal
60_2 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
61 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa l. BASIC - Pascal
62 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n. BASIC - Pascal
63 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od k do n. BASIC - Pascal
64 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od k do n. BASIC - Pascal
65 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
66 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. BASIC - Pascal
67 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa l. BASIC - Pascal
68 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima. BASIC - Pascal
69 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. BASIC - Pascal
70 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima. BASIC - Pascal
71 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. BASIC - Pascal
72 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do n. BASIC - Pascal
73 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. BASIC - Pascal
74 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. BASIC - Pascal
75 Izračunati aritmetičku sredinu brojeva od k do n djeljivih sa l. BASIC - Pascal
76 Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature. BASIC - Pascal
77 Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature. BASIC - Pascal
79 Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih. BASIC - Pascal
80 Napisati program za određjivanje najvećeg broja od n učitanih. BASIC - Pascal
81 Učitati visine za n osoba. Ispisati prosječnu i najveću visinu. BASIC - Pascal
82 Učitati visine i težinu za n osoba. Ispisati prosječnu, najmanju i najveću visinu i težinu. BASIC - Pascal
83 Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv. BASIC - Pascal
84 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitanih je djeljivo sa 7. BASIC - Pascal
85 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitano negativnih, nula i pozitivnih brojeva. BASIC - Pascal
86 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojevanula kao i broj nula. BASIC - Pascal
87 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati aritmetičku sredinu negativnih i aritmetičku sredinu pozitivnih brojeva kao i broj nula. BASIC - Pascal
98 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
99 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
100 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
101 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
BASIC - Pascal
102 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!
BASIC - Pascal
103 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N:
S = 2! + 4! + 6! + … + N!
BASIC - Pascal
104 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N:
S = 1! + 3! + 5! + … + N!
BASIC - Pascal
105 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
106 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
107 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
108 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
109 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
110 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
111 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
112 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
113 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
114 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
115 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
116 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
117 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
118 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
119 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
120 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
121 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
122 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
123 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
124 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
125 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
126 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
127 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
128 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
129 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati
BASIC - Pascal
130 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
131 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
132 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
133 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
134 12.5.1. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
135 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
136 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal
137 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
BASIC - Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index