Programski jezik Dev-Pascal
Ciklična strukura - REPEAT-UNTIL petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. Dev-Pascal
2 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. Dev-Pascal
3 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. Dev-Pascal
4 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. Dev-Pascal
5 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. Dev-Pascal
6 Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20 Dev-Pascal
7_1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. Dev-Pascal
7_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. Dev-Pascal
7_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17. Dev-Pascal
7_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. Dev-Pascal
7_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3. Dev-Pascal
7_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a. Dev-Pascal
7_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a. Dev-Pascal
13 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n. Dev-Pascal
14 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n. Dev-Pascal
21 Izračunati i ispisati sumu prvih 5 prirodnih brojeva. Dev-Pascal
24 Izračunati i ispisati sumu prvih n prirodnih brojeva. Dev-Pascal
25 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Dev-Pascal
27 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. Dev-Pascal
42 Izračunati proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. Dev-Pascal
42_2 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. Dev-Pascal
45 Izračunati proizvod prirodnih od 1 do n. Dev-Pascal
45_1 Izračunati proizvod parnih od prvih n prirodnih brojeva. Dev-Pascal
45_2 Izračunati proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva. Dev-Pascal
60 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. Dev-Pascal
73 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Dev-Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index