Ciklična struktura - FOR petlja u petlji - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Pascal
Riješenja: algoritmi, programski jezici BASIC, C++, Java i C

51 Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
52 Napisati program da ispisuje u prvom redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
52_1 Napisati program da ne ispisuje ime u prvom redu. Jedno ime u drugom, a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53 Napisati program da ispisuje u prvo redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53_1 Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53_2 Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53_3 Napisati program da ispisuje na glavnoj dijagonali + a osali su -:
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53_4 Napisati program da ispisuje + ispod glavne dijagonale a osali su -.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53_5 Napisati program da ispisuje + iznad glavne dijagonale a osali su -.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53_6 Napisati program da ispisuje + na sporednoj dijagonali a osali su -.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53_7 Napisati program da ispisuje + iznad sporedne dijagonale a osali su -.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
53_8 Napisati program da ispisuje + ispod sporedne dijagonale a osali su -.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
54 Napisati program za ispis dvocifrenih brojeva kao na slici sa dvije petlje (za svaku cifru odvojena petlja):
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
55 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
56 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
57 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
58 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
59 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
60 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
61 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
62 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
63 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
64 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
65 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
66 Napisati program za ispis pravouglog trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
67 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
68 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
69 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
70 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
71 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
72 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
73 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
74 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
75 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
76 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
77 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
78 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
79 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
80 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
81 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
82 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
83 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
84 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
85 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
86 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
87 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
88 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
89 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
90 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
91 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
92 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
93 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
93 Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index