Programski jezik Pascal
Ciklična strukura - Petlja u petlji FOR petlja

1 Ispisati brojeve kao na slici:
Pascal
2 Ispisati brojeve kao na slici:
Pascal
3 Ispisati dvocifrene brojeve sa dvije petlje. Pascal
4 Ispisati dvocifrene brojeve od 40 do 99 sa dvije petlje. Pascal
5 Ispisati dvocifrene brojeve sa istim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i=j). Pascal
6 Ispisati dvocifrene brojeve sa različitim ciframa (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i<>j). Pascal
7 Ispisati sve dvocifrene brojeve sa većom prvom cifrom. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i>j). Pascal
8 Ispisati sve dvocifrene brojeve sa manjom prvom cifrom. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i Pascal
9 Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom većom od 6. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, j > 6). Pascal
10 Ispisati sve dvocifrene brojeve sa drugom cifrom manjom od 4. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, j < 4). Pascal
11 Ispisati sve dvocifrene brojeve čija je suma cifara manja od 5. (koristi dvije petlje i jedna IF naredba, i+j < 5). Pascal
12 Ispisati parne dvocifrene brojeve - brojevi djeljivi sa 2 (i MOD 2 = 0). Pascal
13 Izračunati sumu dvocifrenih brojeva kod kojih je prva cifra manja od polovine druge cifre. Pascal
14 Izračunati sumu dvocifrenih brojeva kod kojih je suma cifara manja od 7. Pascal
15 Izračunati sumu dvocifrenih brojeva prva kod kojih je prva cifra manja od dvostruke vrijednosti druge cifre. Pascal
16 Ispisati sve trocifrene brojeve sa tri petlje. Pascal
17 Ispisati sve trocifrene brojeve veće ili jednake 600. Pascal
18 Ispisati tablicu množenja do 10. Pascal
19 Ispisati trocifrene Avogadrove brojeve (371=33 + 73 + 13). Pascal
20 Ispisati permutacije brojeva od 1 do 4 i koliko ih ima. Pascal
21 Napisati program kojim se štampaju svi trocifreni brojevi ABC koji imaju svojstvo (ABC) = (AB)2 - C2 (147=142 - 72 ). Pascal
22 Napisati program kojim se štampaju svi trocifreni brojevi koji imaju osobinu da su djeljivi brojem koji se dobije izbacivanjem srednje cifre. (100:10, 121:11...) Pascal
23 Ispisati Pitagorine brojeve (x2 + y2 = z2, x,y<=40) i koliko ih ima. Pascal
24 Ispisati sve savršene brojeve do 10000. (Odnosno od 2 do m). Savršeni broj je onaj koji  je jednak sumi svojih djelitelja isključujući  njega  (npr. 6=1+2+3  28=1+2+4+7+14). Pascal
25 Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):
Pascal
26 Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):
Pascal
27 Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):
Pascal
28 Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):
Pascal
29 Napisati program za ispis kao na slici (do 20 redova):
Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Pascal    abc C++    abc Java    abc C    Index