12.5.18. Napisati PROGRAM kojim se određuju i ispisuju svi savršeni brojevi od 2 do m. (broj je savršen ako je jednak sumi svojih djeljitelja isključujući njega samog  28=1+2+4+7+14)

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500018;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

 i,n,m,s: Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  Write('m=') ;

 

7

  Readln(m);

 

8

  FOR n:=2 TO m DO

 

9

    BEGIN

 

10

      s:=1;

 

11

      FOR i:=2 TO n DIV 2 DO

 

12

        IF n mod i =0 THEN

 

13

          s:=s+i;

 

14

      IF s=n THEN

 

15

        Writeln(n);

 

16

    END;

 

17

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p12500018;
USES WinCRT;
VAR
 i,n,m,s: Integer;
BEGIN
 Write('m=') ;
 Readln(m);
 s := 0;
 FOR n:=2 TO m DO
  BEGIN
   s:=1;
   FOR i:=2 TO n DIV 2 DO
    IF n mod i =0 THEN
	   s := s + i;
   IF s=n THEN
	  Writeln(n);
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index