12.5.4. Napisati program koji će za učitanu vrijednost K iN izračunati vrijednost izraza i ispisati::

Opis rješenja:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM p12500051;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i,n,k: Integer;

 

5

  s: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('n,k=');

 

8

  Readln(n,k);

 

9

  s := 0;

 

10

  FOR i:= 1 TO n DO

 

11

    s:=s+2/(k+i);

 

12

  Writeln('s=',s:4:2);

 

13

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p12500051;
USES WinCRT;
VAR
  i, n, k : Integer;
  s : Real;
BEGIN
  Write('n, k = ');
  Readln(n, k);
  s := 0;
  FOR i:= 1 TO n DO
    s := s + 2/(k + i);
  Writeln('s=',s:4:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index