14.17. Ispisati dvocifrene brojeve kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 2.

Opis rješenja: Provjera ostatka se izvodi sa naredbom MOD. Da li je ostatak dijeljenja sa 3 različit od 2. Primjeri ostatka dijeljenja sa 3:
0 MOD 3 = 0
1 MOD 3 = 1
2 MOD 3 = 2
3 MOD 3 = 0
4 MOD 3 = 1
5 MOD 3 = 2
6 MOD 3 = 0

Listing programa:

PROGRAM dvoc14_17;
USES
  WinCrt;
VAR
  i : INTEGER;
BEGIN
  FOR i := 10 TO 99 DO
    IF i MOD 3 <> 2 THEN
      WRITELN('Ostatak <> 2 ', i);
END.

Izvođenje programa:

Daljnji rad:
14.18. Ispisati dvocifrene brojeve kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 2.

Index